googlec9805ade98fa4315.html

เที่ยว ทริป ทัวร์ กับ เยสไอแคน

   ฃีวิตของเรา ใช้ซะ  ..เที่ยว ทริป ทัวร์ ไปกับเราชาว เยสไอแคน ทำงาน กินเที่ยว เรื่องเดียวกัน สนุกสนานเป็นกันเอง มีเพื่อนที่ดีๆ มากมายและเพิ่มขึ้นเรื่อย ทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เพราะธุรกิจนี้ สามารถช่วยกัน ส่งเสริมกัน เพราะ ระบบของการขาย ขายคนเดียวจะเหนื่อย แตาหากมีคนมากๆ ช่วยขายจะทำให้รวยไว หากเข้าใจระบบจริงๆ ที่ต้องเกื้อหนุนกัน หลายคนเข้าใจไม่ถึงแก่นมัน เพราะการทำคนเดียว ไม่มีองค์กร ธุรกิจย่อมไปไม่ได้ไกล หากช่วยกัน จะทำให้ อัพไลน์ ทำงานน้อยลง แต่กำไรเพิ่มขึ้นด้วยระบบ Binary ไม่จำเป็นต้องมีสมาชิกรอบตัว ของแค่ 2 คน แขนซ้ายกับขวา ก็รวยได้ง่าย และผลตอบแทนงาม แถมได้ท่องเที่ยวอีก และเจ้าของคนไทยซึ่งใจดีมากๆ เราจะไปด้วยกันในทุกๆชีวิต เรา..ชาวเยสไอแคน

   

   

     ท่องเที่ยวแดนมังกร สาธารณรัฐประชาชนจีน กวางโจว กุ้ยหลิน กวางสี หยางซัว ล่องแม่น้ำหลี่เจียง      

  

ขอขอบคุณภาพนี้จากท่าน P. โสรวีร์ คุ้มอุดร

   

ยุคโบราณ / สมัยประวัติศาสตร์จีน

1  ราชวงศ์เซี่ย 夏朝 (2100-1600B.C. )

2  ราชวงศ์ซาง 商朝 (1600-1046 B.C. )

3  ราชวงศ์โจว 周朝 (1046-256 B.C. )

     3.1  ราชวงศ์โจวตะวันตก (1046-771 B.C. )

     3.2  ยุคชุนชิว 春秋 (770-256 B.C. ))

ยุคเลียดก๊ก 战国七雄

สมัยราชวงศ์

     2.1ราชวงศ์ฉิน จีนยุคจักรวรรดิ ( 221-206 B.C. )  

     2.2ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (206 B.C. ) - ค.ศ. 220)

     2.3ราชวงศ์ซิน (ค.ศ. 9-23)

 

  

  

  

4  ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (ค.ศ. 23-220)

5  ยุคสามก๊ก (ค.ศ. 220-280)

6  ราชวงศ์จิ้นตะวันตก (ค.ศ. 265-317)

7  ราชวงศ์จิ้นตะวันออก (ค.ศ. 317-420)

8  ราชวงศ์เหนือใต้ (ค.ศ. 420-581)

9  ราชวงศ์สุย (ค.ศ. 581-618)

10  ราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907)

11  ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร (ค.ศ. 907-960)

12  ราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279)

13  ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1279-1368)

14  ราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644)

15  ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1912)                                    

  

  

  

ยุคสาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912-1949)  ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐจีน

           ปี พ.ศ. 2454 เกิดการปฏิวัติซินไฮ่ ซึ่งเป็นการปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐโดย ดร. ซุนยัดเซ็นราชวงศ์ชิงถูกยึดอำนาจในปีนั้น และใน พ.ศ. 2455 ผู่อี๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายถูกบังคับให้สละราชสมบัติ ถือเป็นจุดอวสานของราชวงศ์ชิง และการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจีน ดร. ซุนยัดเซ็น เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณยาสิทธิราชย์ซึ่งปกครองด้วยสิทธิขาดของจักรพรรดิ มาเป็นระบอบสาธารณรัฐโดยมียฺเหวียน ชื่อไข่เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน

           หลังจากซุนยัดเซ็นเสียชีวิต เป็นช่วงเวลาชิงอำนาจระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย คือ เจียงไคเช็ค กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ นำโดย เหมาเจ๋อตุง ช่วงแรกเจียงไคเช็คเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่สุดท้ายกลุ่มผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รวมตัวกันขับไล่ เจียงไคเช็คหนีไปยังเกาะไต้หวัน และสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นแทนสาธารณรัฐจีนบนแผ่นดินใหญ่ ส่วนสาธารณรัฐจีนเดิมที่โดนขับไล่ไปนั้นก็ไปตั้งอยู่ที่ไต้หวันแทน แต่ยังไงก็ยังถือว่าทุกๆวันนี้ไต้หวันไม่ใช่ประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์จริงและคนไต้หวันเองก็มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยให้รวมประเทศกับจีนแผ่นดินใหญ่และฝ่ายที่ต้องการให้แยกตัวออกมาเป็นประเทศใหม่

 

ยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949-ปัจจุบัน)

       :   ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์มีชัยชนะเหนือพรรคก๊กมินตั๋งในสงครามกลางเมืองจีน เหมา เจ๋อตุง ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) ที่กรุงปักกิ่งบน จัตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อปกครองจีนแผ่นดินใหญ่
 

   

            ปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขยายตัวอย่างมากมาย ชนิดพลิกหน้าประวัติศาสตร์ หลังจากเปิดประเทศ มีการก่อสร้างอย่างมากมายตามเมืองต่างๆ แบบที่สร้างล้วนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ( จีดีพี) ปี 2558 ของจีนขยายตัว 7%  ส่วนของไทยอยู่ที่เติบโต 2 % .. บนถนนบริเวณใกล้ที่ก่อสร้างที่ไม่มีดินหรือ ทรายล่วงหล่นเลย ถนนสะอาด ไม่มีควันรถให้เห็นแม้แต่รถบรรทุก 

เราจะเห็นตึกแบบนี้ กำลังก่อสร้างไปทั่วเมือง โดยคนเฉพาะในพื้นที่เท่านั้น ที่มีสิทธิอยู่ โดยซื้ออยู่ได้ แต่เมื่อไม่อยู่ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องคืนให้รัฐเพื่อคนรุ่นหลัง ได้อยู่ต่อไป 

  

ข้อมูลจีนเพิ่มเติม เชิญติดตามได้หน้า 2 เจาะลึกวิถีจีน

            

โปรดติดตาม หน้า 2 เที่ยว ทริป ทัวร์ ที่จีน กับเยสไอแคน,เหอโจว

ทว,ท่องเที่ยว,ทริป,เดินทาง,ทัวร์,จีน,หยางซัวสนามบินไป่หวิน,เมือง,กวางเจา,กวางโจว,กวางตุ้ง,ถ้ำเงิน,หินงอก,หินย้อย,หยางซั่ว,กุ้ยหลิน,เขาเหยาซาน,,เขางวงช้าง,เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง,เจดีย์ผูเสียน,แม่น้ำหลีเจียง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 23,112