googlec9805ade98fa4315.html

ก้อนเห็ด หมดอายุ เห็ดไม่ออกดอก ทำให้ออกดอกได้อีก ดอกเล็กเพิ่มขนาดได้

ชนรมเห็ด อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์  แค็ปซูล นาโนวายไอซี,yic,เข้มข้นด้วย,นาโนพลัส+plus,ใช้ดีต้องดีดี+

ก้อนเห็ด หมดอายุ 6 เดือนแล้ว หรือ เห็ดไม่ออกดอกเพราะเชื้อหมด หรือก้อนไม่มีคุณภาพ หรืออาจชะงักงันเพราะอากาศร้อนจัด หนาวจัด เห็ดโดนแดด ทำให้ออกดอกได้อีก ดอกเล็กเพิ่มขนาดได้ ตอนนี้พิสูจน์แล้ว กับชมรมเห็ด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

 

 

คุณหน่อย ท่าปลา อุตรดิตถ์ และชมรมเห็ด เอานาโนวายไอซีไปใช้ กับก้อนเห็ดฮังการี และเห็ดนางฟ้าภูฐานที่หมดอายุ กลับฟื้นขึ้นมาและออกดอกได้อีกแม้ 6 เดือนไปแล้ว

ทางคุณหน่อย ได้เก็บเห็ดที่ออกไปขายแล้วตอนเช้า ที่เห็นไว้เก็บตอนเย็น

คุณหน่อย ท่าปลา อุตรดิตถ์ และชมรมเห็ด เอานาโนวายไอซีไปใช้ กับก้อนเห็ดหูหนูที่หมดอายุ กลับฟื้นขึ้นมาและออกดอกได้อีกแม้ 10 เดือนไปแล้ว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 23,111