googlec9805ade98fa4315.html

ไม้ยืนต้น

  ไม้ต้น ไม้ยืนต้น คือต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวหลายปี ซึ่งมีลำต้นยาว กิ่งและใบในสปีชีส์ส่วนใหญ่ เป็นไม้หรือที่มีความสูงกว่าที่กำหนด บางต้นอยู่ได้หลายพันปี ต้นที่สูงที่สุดบนโลกมีความสูง 115.6 เมตร (สูงได้มากที่สุดตามทฤษฎี 130 เมตร ไม้ต้นอุบัติขึ้นบนโลกเป็นเวลาราว 370 ล้านปีแล้ว ไม้ต้นมิใช่กลุ่มทางอนุกรมวิธาน แต่เป็นกลุ่มพืชไม่เกี่ยวข้องกันที่วิวัฒนาลำต้นและกิ่งไม้เพื่อให้สูงเหนือพืชอื่นและใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด

พืชสีเขียว หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีคลอโรฟิลด์ และสามารถสังเคราห์แสง สร้างอาหารให้ตนเอง หรือมีระบบรากคอยดูดแร่ธาตุเสริมให้ตนเอง และมีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ ทั้งมีดอก และไม่มีดอก ทั้งมีเมล็ด และไม่มีเมล็ด พืชชั้นสูงบางชนิดมีโครงสร้างสลับซับซ้อน ขณะที่พืชชั้นต่ำมีโครงสร้างง่ายๆ สิ่งที่เหมือนกันในพืชทุกชนิด คือการเป็นเซลล์ปอดเพื่อฟอกอากาศให้โลก อันเนื่องมาจากการสังเคราะห์แสงของพืช จะดูดกลืนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และคายก๊าซออกซิเจน ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ

 

วิธีผสมใช้แค๊ปซูลนาโน  วิธีผสมใช้แค๊ปซูลนาโนของวายไอซี จากการทดสอบใช้จริงมาแล้ว ในพืชแต่ละชนิด นานนับ 10 ปี

 

คุณสมบัติ และวิธีการใช้นาโนอาหารพืชที่ถูกต้องได้ผล

 

- พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ ผสม yic นาโน1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 15 วัน 
- พืชผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง เห็ด ฯลฯ ผสม yic นาโน 1 แค็ปซูล ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน 
- ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ ดาวเรือง กุหลาบฯลฯ ผสม yic นาโน 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 50 ลิตร พ่นทุก 7 วัน
- พืชยืนต้นหรือ ผลไม้ เช่น ยาง ปาล์ม ลำใย เงาะ มะม่วง มะนาว องุ่น ทุเรียน ลิ้นจี่ ลองกอง ฯลฯผสม yic 1-2 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน 
- ใช้ปรับสภาพดิน ละลาย yic แค็ปซูล 3 แค็ปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วราดลงพื้นดิน
- ผสมปุ๋ยเม็ดคลุกเคล้า 50 แค็ปซูล/ปุ๋ยเม็ด 1000 กก. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

สนใจ ติดต่อสอบถาม นนท์ศูนย์เกษตรนาโน โทร. 0089-270-2607 

 

 

Visitors: 23,112