googlec9805ade98fa4315.html

การทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

วิธีการทำนาแบบ แห้งสลับเปียกหรือเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

◘   การขังนํ้าไว้ในนาตลอดเวลาเพื่อคุมหญ้าผลที่ตามมาคือ

- ข้าวไม่กินปุ๋ย- อ่อนแอต่อโรค- ข้าวแตกกอน้อย- นาหล่ม- แมลงเข้าทำลาย- ต้นทุนเพิ่มแต่ผลผลิตลด- การจัดการแปลงนายากลำบาก

นาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวนาช้าวของคุณตุ๊ก ป่ากล้วย อุครดิตถ์ ผลผลิตนาปี 1 ตัน ต่อไร่ ใช้การฉีดพ่นนาโน แค่ 2 ครั้ง สลับกับปุ๋ยเคมี

**    ข้อดีของการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

  • ระบบรากดี• แตกกอมาก• รวงข้าวสมบูรณ์• ช่วยลดโรคร้อน• ป้องกันนาหล่ม• ลดการใช้นํ้าทำนาได้ 25 – 40 เปอร์เซ็นต์• ช่วยเพิ่มผลผลิต

 ข้าวไม่ใช่พืชนํ้าแต่เป็นพืชทนนํ้าท่วมขัง

  • การขังนํ้าไว้ในแปลงนาเพื่อคุมวัชพืช
  • การขังนํ้าไว้ในแปลงนาทำให้ดินเหลวและเกิดการหมักต่อเนืื่องมีผลต่อการย่อยสลายอินทรียวัตถุโดยไม่ใช้ออกซิเจนเกิดเป็นก๊าซมีเทนส่งผลต่อการหากินของรากข้าวและความแข็งแรงของต้นข้าว
  • ความชื้นในแปลงนามากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงมีผลต่อการระบาดของโรคและแมลงต้องใช้สารเคมีกำจัด
  • นํ้าในแปลงนามีต้นทุนในการสูบ(ค่านํ้ามัน)

สาเหตุที่ ชาวนาไม่ค่อยทำเพราะ

1. การใช้นํ้าคลุมหน้าดินป้องกันวัชพืชถ้าคลุมไม่ได้มีผลต่อการแย่งอาหารของข้าวจึงไม่กล้าปล่อยให้แปลงนาแห้ง

2. กลัวต้นข้าวแคระแกรนเหลืองจากการขาดนํ้ากลัวไม่ได้ผลผลิตเพราะเข้าใจว่าข้าวเป็นพืชนํ้า

 

ที่เขาย้อย เพชรบุรี ได้ผลจริง..กับ คุณไข่ คุณฉัตรชัย อยู่ยอด ... และลุงสิน สระพัง หนองส้ม เพชรบุรี

แนวทางการคุมหญ้าในแปลงนาอย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมแปลงนา ต้องให้เรียบเสมอมีสำคัญมาก เพื่อหล่อเลี้ยงนํ้าได้เสมอทั่วแปลง

วิธีการป้องกันหญ้าขึ้น

  1. ยาคุมเมล็ดหญ้าหรือคุมเลนหลังการปักดำ (เป็นทางเลือก)
  2. การหว่านแหนแดงหลังปักดำเพื่อคลุมหน้าดินและพรางแสงวัชพืช
  3. การเลี้ยงเป็ดลงในแปลงนาดำหลังปักดำ 4 สัปดาห์เพื่อยํ่าหญ้ากินหอยกำจัดแมลงในแปลงนา

ขั้นตอนการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง

ผสมดินสำหรับเพาะกล้าด้วยเครื่องผสมดินแล้วใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปริมาณ 180 กรัม/กระบะเพาะกล้าแล้วกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยแกลบดำ

 วิธีการให้นํ้า

ปล่อยน้ำขังในแปลงเท่าขอบภาชนะ พอต้นกล้าอายุ 3 วัน ต้นกล้างอกออกมา 1-2 ซม.

ต่อมาให้ปล่อยน้ำขังในแปลง ครึ่งขอบภาชนะ จากนั้นต้นกล้าอายุ 10 วัน จนน้ำแห้งไปเอง ก็นำไปปักชำ

ฝังท่อที่แปลงนา ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้วเจาะรูโดยรอบใช้สำหรับในการสังเกตระดับนํ้ในดิน

ช่วงปกติมีนํ้าท่วมขัง 5 – 10 เซนติเมตร หรือให้นํ้าราดผ่านต้น  1-2 ซม.

หลังปักดำ 15 และ 25 วันปล่อยนํ้าให้แห้ง ระดับนํ้าตํ่ากว่าผิวดิน1.5 ซม. จำนวน 2 ครั้ง โดยสัเกตจากรูท่อ พีวีซี ที่ฝังอยู่ในนา ระบายนํ้าออกจากแปลงนาครัั้งสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยว 15 – 20 วัน

แก้ปัญหา นาข้าวดินเค็ม+ ปุ๋ยใส่ นาข้าว นาโนแค๊ปซูล วายไอซี  

โดยใช้ปุ๋ยเคมีแค่ 2 ครั้ง ๆละ 13 กิโลกรัมต่อไร่ สารเร่งเต่ง จับใบ ไม่ต้องใช้ ไม่มีอาการเฝือใบเลย

  

ข้าวนาปีของ คุณฉัตรชัย อยู่ยอด เขาย้อย เพชรบุรี ก็เช่นกัน ข้าวพันธ์ จีโอ ผลผลิต กับอัตราใช้เหมือนกับ คุณตุ็ก 

ข้าวนาปี+อาหารเสริมพืช ให้ทางใบ พันธ์ข้าวจีโอของคุณฉัตรชัย อยู่ยอด เขียวดี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง

วิธีผสมใช้แค๊ปซูลนาโน  วิธีผสมใช้แค๊ปซูลนาโนของวายไอซี จากการทดสอบใช้จริงมาแล้ว ในพืชแต่ละชนิด นานนับ 10 ปี

คุณสมบัติ และวิธีการใช้นาโนอาหารพืชที่ถูกต้องได้ผล

- พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ ผสม yic นาโน1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 15 วัน 
- พืชผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง เห็ด ฯลฯ ผสม yic นาโน 1 แค็ปซูล ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน 
- ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ ดาวเรือง กุหลาบฯลฯ ผสม yic นาโน 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 50 ลิตร พ่นทุก 7 วัน
- พืชยืนต้นหรือ ผลไม้ เช่น ยาง ปาล์ม ลำใย เงาะ มะม่วง มะนาว องุ่น ทุเรียน ลิ้นจี่ ลองกอง ฯลฯผสม yic 1-2 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน 
- ใช้ปรับสภาพดิน ละลาย yic แค็ปซูล 3 แค็ปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วราดลงพื้นดิน
- ผสมปุ๋ยเม็ดคลุกเคล้า 50 แค็ปซูล/ปุ๋ยเม็ด 1000 กก. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

  สนใจติดต่อสอบถาม แบบเป็นกันเอง เฃิญ โทร.089-270-2607 นนท์ศูนย์เกษตรนาโน

ปุ๋ยนาโนปุ๋ยแค็ปซูลฃีวภาพ,อาหรเสริมพืช,ปุ๋ย,ปุ๋ยพืชปุ๋ย,ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนให้ต้นโต,,ดีดีพลัส,วายไอซี,ปุ๋ยแคนนาดาอิสราเอล,ปุ๋ยซุปเปอร์กรีนเขียวนาโน,ปุ๋ยวีเวิล์ด,ช้างน้ำ,dmc.yic, ปุ๋ยเคมี,ชีวภาพ,ปุ๋ยธรรมชาติ,ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ด,ปุ๋นพีพีไอ,puidee-ปุ๋ยดี,ปุ๋ยเรือใบ, ตรากระต่าย, ฟาร์มเกษตร,ปุ๋ยดี,อาหารเสริมพืช, ปุ๋ยดี, ปุ๋ยราคาถูก,ปุ๋ยบัวพย์,พิฆเนศ,เกร็กคู,เก็กคู ,tv+thai,asia,ภาคธุรกิจหรือ  SME ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบัญชีของ Facebook สังคมออนไลน์ หรือ Social Media ,อาหารเสริมสุขภาพ,ท่องเที่ยวทั่วไทย,ต่างประเทศ,แคปซูลนาโน เยสไอแคน ของแท้ต้นตำรับนำเข้าจากแคนนาดา เจ้าแรกในประเทศไ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 23,112